10 آگوست 1920م - تجزیه امپراتوری عثمانی

به موجب این پیمان بخش های شرقی ترکیه به روسیه واگذار شد. فرانسوی ها هم قسمت های دیگری از ترکیه همراه با خاک سوریه و لبنان را از آن خود ساختند و بالاخره انگلیسی ها توانستند قسمت های عمده سرزمین عراق و نیز فلسطین را صاحب شوند. فرانسه و انگلیس توافق کردند تا متصرفات خاورمیانه ای خویش را به امیرنشین های متعدد تبدیل کنند. از سوی دیگر اشغال مناطق گسترده ای از اراضی عثمانی توسط نیروهای روس، انگلیس و ایتالیا، باعث شد تا دولت عثمانی با عقد قرارداد سور در سال 1920م موافقت کند. از این پس بود که با وجود تجزیه و فروپاشی امپراتوری عثمانی، قیام های مردمی علیه استعمارگران آغاز شد و زمینه های استقلال برخی کشورها از جمله ترکیه و عراق فراهم آمد.

منبع : روزنامه خراسان

/ 0 نظر / 33 بازدید