تقویم تاریخ - پانزدهم فروردین

1 - پناه گرفتن یزدگرد سوم در آسیابی در نزدیکی مرو ( سال 642 میلادی

2 - درگذشت امیر علی شیر نوایی وزیر سلطان بایقرا ادیب و شاعر و صاحب موقوفات و رقباتی در خراسان ( سال 906 هجری قمری )

3 - انتخاب تهران به عنوان پایتخت سلسله قاجار از سوی آغا محمد خان قاجار (سال1200 هجری قمری )

4 - در گذشت پروین اعتصامی شاعر ( سال 1320 هجری شمسی )

/ 0 نظر / 20 بازدید