ریشه ضرب المثل - قلم در کف دشمن است

همه از زشتی تو سخن می گویند و نقاشان چهره تو را به زشتی تصویر می کنند. پس چگونه است که تو این قدر زیبایی؟ گفت: من به همین شکل که می بینی هستم، اما چون قلم در دست دشمن است هر طور که بخواهد، مرا ترسیم می کند.

که ای نیکبخت این نه شکل من است

ولیکن قلم در کف دشمن است

وقتی علیه کسی تبلیغات بد شود و او در عین شایستگی نتواند از خود دفاع کند این مثل حکایت حالش می شود.

برگرفته از بوستان سعدی

منبع : روزنامه خراسان

/ 0 نظر / 1110 بازدید