خنده باعث کاهش فشار خون می شود

به گزارش سایت اینترنتی آنانوا محققان دانشگاه گراز در اتریش در یک مطالعه جدید متوجه شدند که خنده درمانی در این قبیل افراد سبب کاهش فشار خون می شود. در این مطالعه 30 بیمار به دو دسته تقسیم شدند، بیماران گروه اول به مدت شش هفته تحت درمان موسوم به یوگای خنده قرار گرفتند و بیماران گروه دوم تنها از تمرینهای فیزیکی استفاده کردند. بیماران شرکت کننده در خنده درمانی هر هفته به مدت 3/5 ساعت از ترکیب تکنیکهای خندیدن و تمرین های تنفسی استفاده کردند. به گفته ایلونا پاپوسک سرپرست مطالعه، این اولین باری است که اثر خنده بر کاهش فشار خون مشاهده شده است در این مطالعه فشار خون بیمارانی که در خنده درمانی شرکت کرده بودند به میزان محسوسی کاهش پیدا کرد اما فشار خون افرادی که تنها از تمرین های بدنی استفاده کرده بودند، تقریباً ثابت باقی ماند پاپوسک افزود: احساس شادی در پی خندیدن و بهبود حال و هوای افراد در بلند مدت، هم در اشخاص سالم و هم در بیماران سبب بهبود کیفیت زندگی می شود

منبع : سایت موسسه نوای طلوع مهر

/ 0 نظر / 12 بازدید