تقویم تاریخ - اول فروردین ماه

1 - اعلام نوروز بعنوان ابتدای سال از سوی کوروش (504 قبل از میلاد مسیح )

2 - رسم سکه دادن از سوی هرمز شاه ساسانی (304 قبل از میلاد مسیح)

3 - انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه به فرمان امیرکبیر (1267 قمری )

4 - تولد دکتر عبدالحسین زرین کوب مورخ و ادیب (1301 هجری شمسی)

5 - انتشار اسکناس از سوی بانک ملی (1311 هجری شمسی)

6 - درگذشت ی پیش از اسلام (1359 هجری شمسی)

/ 0 نظر / 17 بازدید