طرح بلندپروازانه پزشکان برای انجام نخستین جراحی پیوند سر انسان

دانشمندان می گویند به زودی و با استفاده از فناوری‌های موجود، انجام نخستین جراحی پیوند سر انسان ممکن می‌شود.

به گفته دکتر "سرجیو کاناورو" از اعضای گروه مغز و اعصاب پیشرفته تورین در ایتالیا، بزرگ ترین مانع فنی موجود در راه پیوند سر، مرتبط سازی نخاع فرد اهدا کننده و گیرنده  است که پیشنهاد شده است نخاع با یک چاقوی بسیار تیز بریده و سپس به طور مکانیکی نخاع از یک سر به بدن دیگر متصل شود.این برش دقیق است که رمز جوش نخاع محسوب می شود و اجازه می دهد اکسون های آسیب دیده با همتایان خود از بدن اهدایی جوش بخورد. منبع : خبرگزاری مهر

/ 0 نظر / 28 بازدید