مصرف غذاهای پرچرب باعث خواب آلودگی می شود

مصرف غذاهای پرچرب باعث خواب آلودگی می شود

محققان پی برده اند که میزان خواب آلودگی و هوشیاری افراد در طول روز تا حد زیادی بستگی به غذایی دارد که مصرف می کنند. به گزارش برنا، در تحقیقی که در دانشگاه ایالت پنسیلوانیا، انجام شده است محققان پی برده اند که میزان خواب آلودگی و هوشیاری افراد در طول روز تا حد زیادی بستگی به غذایی دارد که مصرف می کنند. این تحقیق روی ۳۱نفر که ۴شب را در شرایط کنترل شده خواب گذراندند انجام شد. تمامی عادت های خواب، غذاهای مصرف شده و میزان خستگی و هوشیاری این افراد در طول روز بررسی شد.

در این تحقیق آمده است افرادی که غذاهای پرچرب استفاده می کنند، بیشتر در طول روز دچار خواب آلودگی می شوند.

منبع : روزنامه خراسان

/ 0 نظر / 31 بازدید