تقویم تاریخ - پنجم فروردین

1 - جنگ یزدگرد دوم با امپراتور روم (سال441 میلادی)

2 - قیام مسلحانه مشروطه طلبان شیراز و همدان (سال1288 هجری شمسی)

3 - درگذشت دکتر محمد اسماعیل رضوانی استاد تاریخ دانشگاه تهران (سال1375 هجری شمسی )

/ 0 نظر / 13 بازدید