13 شهریور - روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی

25 سال نخست عمر خود را در خوارزم گذراند و علوم مختلف را آموخت. سپس به بخارا، پایتخت سامانیان رفت و در آنجا، از حمایت معنوی امیر منصور بن نوح سامانی برخوردار شد. در این دوره، ابوریحان با ابن سینا مکاتبات علمی داشته است. ابوریحان در زمان حکومت سلطان محمود غزنوی به دربار راه پیدا کرد و در سفرهای جنگی محمود به هندوستان و مسافرت های ممتد او به آن دیار، همراه وی بود. کتاب معروف «مالَلهِند» نتیجه آن سفرهاست. آثار ابوریحان بیرونی، همه ابعاد معرفت را در برگرفته است. بیرونی 120 اثر در زمینه ریاضی، نجوم، جغرافیا، فیزیک، مکانیک، طبیعی، گیاه شناسی، طب، ادبیات، تاریخ، دین و فلسفه به رشته تحریر درآورد و در 78 سالگی درگذشت. 13شهریور روز بزرگداشت اوست.

منبع : روزنامه خراسان

/ 0 نظر / 30 بازدید