تقویم تاریخ - دوازدهم فروردین

1 - روز جمهوری اسلامی

2 - درگذشت پروفسور هرتسفلد ایران شناس ( سال 1948 میلادی )

3 - گشایش آرامگاه نادرشاه افشار در مشهد مقدس ( سال 1342هجری شمسی )

4 - گشایش آرامگاههای عطار و عمر خیام و کمال الملک در نیشابور(سال1342شمسی)

5 - درگذشت دکتر عبدالرسول خیام پور ادیب (سال1358 شمسی)

/ 0 نظر / 10 بازدید