تقویم تاریخ - بیستم فروردین

1 - روز ملی فناوری هسته ای

2 - انتشار اولین شماره روزنامه ی طهران بوسیله رشدیه (1287 هجری شمسی )

3 - درگذشت محمد طاهری شهاب - ادیب ( سال 1350هجری شمسی )

4 - درگذشت محمود عرفان - نویسنده و مترجم ( سال 1355 هجری شمسی )

/ 0 نظر / 7 بازدید