السلام علیک یا فاطمة الزهرا

در حریــم فاطمیه مــــرغ دل پـــــر می زند

                                              نالــه از مظلــــــومــی زهـــرای اطهــــر می زنــــد

 

/ 0 نظر / 173 بازدید